ראשי ›› שמני ROLF\DIVINOL גרמניה


תרמיל גריז ליטיום קומפלקס דגם 2B ‏כחול 400g - מק"ט: DIVI 21711
פרטים נוספים:
 • Technical Informations
  • Colour / Appearance: blue
  • Thickening agent: Lithium complex soap
  • Operating temperature range: -30°C - +150°C
  • NLGI-class / DIN 51 818: 2
  • Base oil viscosity/40°C / DIN 51 562: 220 mm²/s
  • Water content / DIN 51 777/T1:
  • Dropping point / DIN ISO 2176: > 220 °C
  • Worked penetration/0.1mm, 60 double strokes / DIN ISO 2137: 275
  • Worked penetration/0.1mm, 60 000 double strokes / DIN ISO 2137: 290
  • Water resistance / DIN 51807-1: Evaluation level 1
  • Flow pressure at -30°C / DIN 51 805: 1025 hPa
  • Oil separation / DIN 51 817: 2,7 %
  • Corrosion protection behaviour (EMCOR-test) / DIN 51 802: 0/0
  • Oxidation resistance 100°C/100h / DIN 51 808: 0.2 bar
  • VKA welding load / DIN 51 350/T4: 3000 N